Paint w Scratch’u

Poniżej zamieszczam plik w którym znajdują się skrypty które stworzyliśmy na piątkowych zajęciach z najmłodszą grupą w Wolsztynie. Paint w Scratch

Pierwszy kontakt ze środowiskiem Scratch

Dzień dobry! Na poprzednich zajęciach zapoznaliśmy się ze środowiskiem Scratch. W poprzednim wpisie umieściłam instrukcje pobierania tego programu. Uczyliśmy się jak zmieniać tło, jak wstawiać nowe duszki, zmieniać ich nazwy, rozmiar i kolory oraz stworzyliśmy pierwszą animację i krótką historię do niej. Animacja dotyczyła podwodnego świata, w którym pływają postacie- na zajęciach wyobraźnia uczestników pozwalała […]

Pobieranie Scratch

Dzień dobry! W najmłodszych grupach zaczęliśmy pracę z programem Scratch. Jest to środowisko przyjazne dla dzieci. Ogólna zasada w tworzeniu programów to układanie bloczków w których zapisane są instrukcje dla poszczególnych postaci. W kolejnych wpisach umieszczać będziemy program, który napisaliśmy na zajęciach. Poniżej zamieszczam instrukcje jak pobrać to środowisko. Scratch

Snake – etap 1

Poniżej zamieszczam kod, który stanowi pierwszy etap naszej drogi do własnego projektu popularnej gry “Snake”. int x, y, vx, vy; void setup(){ frameRate(6); size(600,400); background(0, 0, 0); x = 300; y = 200; vx = 0; vy = 0; } void draw(){ noStroke(); fill(0, random(255), 0); rect(x, y, 20, 20); if(keyPressed == true && keyCode […]

Szkicownik – kolejna wersja

Kolejna wersja naszego szkicownika w Processingu: GRUPA 17:10: //————————————————————————————— int brushSize, gumSize; color brushColor = color(0, 255, 0); color canvasColor = color(255, 255, 255); void setup(){ size(600, 600); background(canvasColor); brushSize = 10; gumSize = 50; } void draw(){ if(mousePressed == true && mouseButton == LEFT){ noStroke(); fill(brushColor); ellipse(mouseX, mouseY, brushSize, brushSize); } if(mousePressed == true […]

Kod szkicownika

Poniżej kod jaki utworzyliśmy 5.10.2018. Będzie stanowić podstawę programu, który rozwiniemy dzisiaj (12.10.2018). //———————————————————————————————– int brushSize; void setup(){ size(640, 480); brushSize = 20; } void draw(){ fill(255, 0, 0); noStroke(); if (mousePressed == true){ ellipse(mouseX, mouseY, brushSize, brushSize); } if(keyPressed == true && key == ‘q’){ brushSize = brushSize + 1; } if(keyPressed == true […]