Arkanoid z odbijającą paletką xD

PVector location, velocity, paddle; void setup(){ size(600, 400); location = new PVector(0.5*width, 0.5*height); velocity = new PVector(2, 5); paddle = new PVector(100, 20); } void draw(){ background(0, 0, 0); noStroke(); fill(0, 180, 0); ellipse(location.x, location.y, 40, 40); rect(mouseX, height – paddle.y, paddle.x, paddle.y); location.add(velocity); if(location.y < 0){ velocity.y = – 1 * velocity.y; } if(location.x […]

Arkanoid – początek

Poniżej początek kodu do naszej gry typu Arkanoid: PVector location, velocity; void setup(){ size(600, 400); location = new PVector(300, 200); velocity = new PVector(random(10), random(10)); } void draw(){ background(0, 0, 0); ellipse(location.x, location.y, 30, 30); location.x = location.x + velocity.x; location.y = location.y + velocity.y; if(location.y > height || location.y < 0){ velocity.y = – […]

Kod wykonany z sobotnią grupą w Wolsztynie xD

PVector head, speed, apple; int score; void setup(){ frameRate(12); size(600, 400); head = new PVector(300, 300); speed = new PVector(20, 20); apple = new PVector(random(width), random(height)); score = 0; } void draw(){ background(0, 0, 0); fill(0, 255, 0); rect(head.x, head.y, speed.x, speed.y); fill(255, 0, 0); rect(apple.x, apple.y, speed.x, speed.y); fill(255, 255, 255); textSize(40); text(score, width/2, […]

Podstawy sterowania – instrukcje warukowe w Processingu

Poniżej zamieszczamy kod, który wykonaliśmy dzisiaj na zajęciach w szkole językowej PROGRESS w Nowym Tomyślu ze starszą grupą (soboty 10:40 – 11:40): PVector l; void setup(){ size(600, 400); l = new PVector(width/2, height/2); } void draw(){ background(0, 0, 0); fill(0, 255, 0); rect(l.x, l.y, 20, 20); if(keyPressed == true && keyCode == RIGHT){ l.x = […]

W dniach 1-3 listopada zajęć NIE MA!

Szanowni Państwo! Przypominamy, że w dniach 1-3 listopada zajęć z programowania nie ma. Brak tych zajęć jest uwzględniony w naszych umowach z państwem i w obliczonych miesięcznych ratach.  Życzymy wspaniałego czasu z rodziną, Zespół Cyberkademii

Snake – etap 2

Poniżej kolejny etap w naszej drodze do snake’a: int vx, vy; int len; int t; int timer; int dimx, dimy; int sx, sy; PVector apple = new PVector(); ArrayList<PVector> body = new ArrayList<PVector>(); void setup() { frameRate(50); size(600, 400); t = 100; timer = 0; sx = 20; sy = 20; dimx = int(width/sx); dimy […]