Komendy testowe w KAG

Tryb testowy można uruchomić z poziomu pliku konfiguracyjnego autoconfig.cfg za pomocą zmiennej sv_test, lub w czasie gry za pomocą konsoli. Uruchamiamy konsolę gry klawiszem „home”, a następnie wprowadzamy polecenie „/rcon /sv_test”. Od tej chwili możemy wywoływać w naszej grze wiele obiektów, niedostępnych w standardowje rozgrywce. Obiekty wywołujemy za pomocą odpowiednich komend wpisywanych w okienko czatu, […]