Poniżej początek kodu do naszej gry typu Arkanoid:

PVector location, velocity;
void setup(){
size(600, 400);
location = new PVector(300, 200);
velocity = new PVector(random(10), random(10));
}
void draw(){
background(0, 0, 0);
ellipse(location.x, location.y, 30, 30);
location.x = location.x + velocity.x;
location.y = location.y + velocity.y;
if(location.y > height || location.y < 0){
velocity.y = - velocity.y; 
}
if(location.x > width || location.x < 0){
velocity.x = - velocity.x; 
}

}

Dodaj komentarz