Komendy testowe w KAG

Tryb testowy można uruchomić z poziomu pliku konfiguracyjnego autoconfig.cfg za pomocą zmiennej sv_test, lub w czasie gry za pomocą konsoli. Uruchamiamy konsolę gry klawiszem „home”, a następnie wprowadzamy polecenie „/rcon /sv_test”. Od tej chwili możemy wywoływać w naszej grze wiele obiektów, niedostępnych w standardowje rozgrywce. Obiekty wywołujemy za pomocą odpowiednich komend wpisywanych w okienko czatu, […]

Pierwszy kontakt ze środowiskiem Scratch

Dzień dobry! Na poprzednich zajęciach zapoznaliśmy się ze środowiskiem Scratch. W poprzednim wpisie umieściłam instrukcje pobierania tego programu. Uczyliśmy się jak zmieniać tło, jak wstawiać nowe duszki, zmieniać ich nazwy, rozmiar i kolory oraz stworzyliśmy pierwszą animację i krótką historię do niej. Animacja dotyczyła podwodnego świata, w którym pływają postacie- na zajęciach wyobraźnia uczestników pozwalała […]

Pobieranie Scratch

Dzień dobry! W najmłodszych grupach zaczęliśmy pracę z programem Scratch. Jest to środowisko przyjazne dla dzieci. Ogólna zasada w tworzeniu programów to układanie bloczków w których zapisane są instrukcje dla poszczególnych postaci. W kolejnych wpisach umieszczać będziemy program, który napisaliśmy na zajęciach. Poniżej zamieszczam instrukcje jak pobrać to środowisko. Scratch

Jak pobrać darmowy dodatek do Minecraft?

Jak pobrać Minecraft na Windows 10 Dzień dobry! Powyżej znajduje się plik, w którym znajduje się instrukcja jak pobrać dodatkowy kod do Minecraft for Windows 10, który jest dołączony jako dodatek do kupionej gry Minecraft Java Edition. Na naszych zajęciach korzystamy w głównej mierze właśnie z tej wersji, która zawiera dużo walorów edukacyjnych takich jak […]