Nie ulega wątpliwości, że jesteśmy świadkami kolejnej rewolucji technicznej, która polega na łączeniu przedmiotów codziennego użytku z układami mikroprocesorowymi (inteligentne domy, smartTV, smartfony, smartwatche ect.). Powoduje to rosnącą potrzebę umiejętności programowania. Programować można nauczyć się w każdym wieku, niemniej najlepszy czas na naukę przypada na młodość. Im wcześniej dana osoba rozpocznie „oswajanie się” z procesem programowania, tym większa szansa na dobre opanowanie tej umiejętności. Warto zaznaczyć, że obecnie zarobki w dziedzinie IT w Polsce należą do wysokich, zazwyczaj powyżej średniej krajowej (link). Dodatkowo, branża IT otwiera całkowicie nowe rynki zbytu dla polskich programistów, takie jak elektroniczne platformy handlowe firm Apple, Google, Microsoft, gdzie program lub grę danego twórcy można za pomocą internetu sprzedać do najodleglejszych miejsc na świecie. Uwzględniając powyższe, można powiedzieć, że w dzisiejszych czasach programować nie tylko warto, ale nawet należy!

Dodaj komentarz