EWALUATOR KURSANTÓW DLA STRON INTERNETOWYCH

opartych na systemie WordPress

Wypełnij formularz, a my wdrożymy ewaluator dla Twojej szkoły w 48h

zakres usług

O nas

Jeżeli prowadzisz szkołę językową lub uczysz w szkole językowej z pewnością wiesz, jak uciążliwe jest wystawianie dziesiątek indywidualnych ocen opisowych. Doskonale znając ten problem – opracowaliśmy jego rozwiązanie! Jeżeli Twoja szkoła ma stronę opartą na systemie WordPress, możemy ją rozbudować i wyposażyć w formularz oceny rocznej – EWALUATOR

Dodatkowo tworzymy strony internetowe, które zdobywają klienta. Specjalizujemy się w tworzeniu stron typu landing page. Korzystamy z systemu WordPress, który znamy od podszewki. Jeżeli potrzebujesz strony opartej na WordPressie w rozsądnej cenie – zapraszamy na główną stronę z naszą ofertą: https://hobbajt.pl/studio 

 

Co zapewniamy?

STWORZENIE TREŚCI

W pierwszej kolejności – zapewniamy treści, które znajdą się w Twoim Ewaluatorze. Jeżeli jednak masz szczególne życzenia lub potrzeby – jesteśmy na nie otwarci. 

WDROŻENIE W TWOIM SYSTEMIE WORDPRESS

Po zaakceptowaniu zestawu treści dla poszczególnych poziomów nauczania, wdrożymy Ewaluator do Twojego systemu WordPress. Na wdrożenie składa się przygotowanie formularza oraz generatora dokumentów PDF które od razu można wykorzystać jako dyplomy dla kursantów.

UTWORZENIE TREŚCI

Zapewniamy:

WDROŻENIE W SYSTEMIE WORDPRESS

Wdrożymy dla Ciebie:

ważne informacje

Najczęściej zadawane pytania

Cena wdrożenia Ewaluatora w oparciu o nasze standardowe treści to 800 zł brutto (wystawiamy fakturę bez VAT).

Naszymi klientami najczęściej są szkoły językowe (głównie języka angielskiego). 

Od momentu ustalenia szczegółów współpracy i przekazania nam niezbędnych danych logowania do Twojego WordPressa wdrożenie powinno nie potrwać dłużej niż 48 h.

Opracowany przez nas EWALUATOR działa w systemie WordPress, dlatego wymagane jest posiadanie strony właśnie w tym systemie CMS. Dodatkowo będziemy potrzebować danych logowania do Twojego systemu z uprawnieniami do instalacji oprogramowania. 

Przetestuj EWALUATOR!
Wygenerowany dyplom zostanie wysłany na e-mail lektora

  ROZUMIENIE TEKSTU
  Uczeń:
  czyta ze zrozumieniem wyrazy i zdania, odpowiadanie na pytania dotyczące przeczytanego tekstu nie sprawia trudności, pojmuje sens dialogów w historyjkach,trafnie wyszukuje informacje w tekście, potrafi odpowiedzieć na większość pytań, w prawidłowy sposób wymawia nowe słówka,rozumie wybrane informacje zawarte w prostych dialogach przedstawionych w historyjkach obrazkowych, czyta, choć nie zawsze odpowiednio interpretuje czytany tekst,mimo starań, nie zawsze potrafi odpowiedzieć na pytania do tekstu, wymowa słów sprawia trudności - dodatkowa praca w domu poprawi efekty nauki,zrozumienie czytanego tekstu sprawia wiele trudności – miewa problemy z odnalezieniem szczegółowych informacji, regularna powtórka materiału realizowanego na zajęciach z pewnością przyniesie efekty,

  ROZUMIENIE ZE SŁUCHU
  Uczeń:
  świetnie rozumie polecenia lektora i odpowiednio na nie reaguje,podczas ćwiczeń z słuchania prawidłowo odbiera i interpretuje sens nagrań,rozumie sensu prostych dialogów oraz nagrań audionie sprawie większych problemów; potrafi wychwycić większość szczegółowych informacji,rozumie proste polecenia lektora i zazwyczaj na nie reaguje,nie zawsze rozumie proste polecenia; sporadycznie nie może wychwycić informacji podczas ćwiczeń ze słuchania,rozumie część informacji zawartych w nagraniach audio, wymaga wsparcia ze strony lektora,ma problem z rozróżnieniem wyrazów o podobnym brzmieniu i rozpoznaniem zwrotów stosowanych na co dzień,umiejętność słuchania nadal sprawia trudności i wymaga doskonalenia; zachęcam do oglądania filmów w języku angielskim – to z pewnością przyniesie oczekiwane efekty,

  MÓWIENIE
  Uczeń:
  chętnie powtarza za lektorem nowe słowa oraz pełne zdania, z entuzjazmem śpiewa piosenki i bierze udział w odgrywaniu scenek,poprawnie wymawia słowa w języku obcym,umiejętnie posługuje się zwrotami poznanymi na zajęciach; potrafi odpowiedzieć na większość pytań lektora,z niewielką pomocą lektora potrafi zadawać pytania i udzielić na nie odpowiedzi,chętnie bierze udział w powtarzaniu dialogów podczas odgrywania scenek, jednak prawidłowa wymowa nowego słownictwa wymaga większej liczby powtórzeń,stara się brać udział w wspólnym powtarzaniu zwrotów i zdań oraz podejmuje próby włączenia się do śpiewu grupowego,okazjonalnie myli zwroty stosowane na co dzień,niestety rzadko bierze udział w ćwiczeniach z mówienia, wskazana jest dodatkowa praca w domu,

  PISANIE
  Uczeń:
  wykorzystuje wszystkie formy pisemne wprowadzone na zajęciach - pamięta pisownie, jednak zdarzają się sporadyczne błędy,wykorzystuje znaczną część form pisemnych poznanych na zajęciach - potrafi przepisać oraz prawidłowo używać środki językowe,wykorzystuje większość form pisemnych poznanych na zajęciach - jednak samodzielna praca sprawia nieznaczne trudności,praca nad pisaniem w domu zdecydowanie przyniosłaby efekty - trudności w nauce pisania to naturalny element na tym etapie nauki,

  ROZUMIENIE TEKSTU
  Uczeń:
  potrafi czytać krótkie, proste teksty dotyczące życia codziennego i znaleźć w nich konkretne informacje,potrafi czytać krótkie, proste teksty dotyczące życia codziennego, jednak sporadycznie problemy sprawia znalezienie w nich szczegółowych informacji,czyta ze zrozumieniem dłuższe teksty (artykuły, reportaże) dotyczące realiów współczesnego świata, w których prezentowane są określone stanowiska i poglądy,potrafi wyszczególnić informacje z przeczytanego tekstu, potrzebna do wykonania zadania,czyta ze zrozumieniem dłuższe teksty (artykuły, reportaże) dotyczące realiów współczesnego świata, w których prezentowane są określone stanowiska i poglądy, jednak znalezienie szczegółowych informacji nadal sprawia trudności,czyta ze zrozumieniem długie i złożone teksty informacyjne, publikacje zawierające język specjalistyczny, dostrzegając jednocześnie ich zróżnicowanie pod względem stylu,czyta ze zrozumieniem długie i złożone teksty informacyjne, publikacje zawierające język specjalistyczny, dostrzegając jednocześnie ich zróżnicowanie pod względem stylu, jednak znalezienie szczegółowych informacji nadal sprawia trudności,

  ROZUMIENIE ZE SŁUCHU
  Uczeń:
  rozumie wyrażenia i słowa języka codziennego oraz podstawowe informacje dotyczące otaczającego świata,rozumie ogólny sens zawarty w krótkich, prostych tekstach informacyjnych,rozumie większość wyrażeń i słów języka codziennego oraz podstawowych informacji dotyczących otaczającego świata,pracuje nad wykształceniem umiejętności efektywnego słuchania, wymaga ona jednak doskonalenia, będziemy nad tym pracować w przyszłym roku szkolnym,ma problemy ze zrozumieniem wyrażeń i słów języka codziennego oraz podstawowych informacji dotyczących otaczającego świata,bez większych trudności rozumie dłuższe wypowiedzi i referaty oraz nadąża za skomplikowanymi tekstami słuchanymi, bez problemów ogląda i rozumie programy telewizyjne i filmy,bez większych trudności rozumie dłuższe wypowiedzi i referaty oraz nadąża za skomplikowanymi tekstami słuchanymi, bez problemów ogląda i rozumie programy telewizyjne i filmy, jednak okazjonalnie problem stanowi wyszczególnienie informacji potrzebnych do wykonania zadania,

  MÓWIENIE
  Uczeń:
  aktywnie bierze udział w typowej rozmowie, wymagającej prostej i bezpośredniej wymiany informacji na znane tematy,świetnie radzi sobie w krótkich rozmowach towarzyskich,prowadzenie typowej rozmowy, wymagającej prostej wymiany informacji nadal sprawia trudności i umiejętność ta wymaga dalszego doskonalenia,angażuje się w krótkie rozmowy towarzyskie, jednak napotkanie trudności powoduje wycofanie się z dialogu,bierze czynny udział w konwersacjach na znane tematy oraz tematy związane z zainteresowaniami, wypowiada się płynnie i ochoczo,angażuje się w rozmowy, jednak zasób słownictwa często stanowi barierę w porozumiewaniu się,logicznie kontynuuje temat podjęty przez rozmówcę, starannie wyraża swoje myśli i spostrzeżenia,posiada szeroki zakres słownictwa i struktur leksykalno – gramatycznych, wśród których znaleźć można wyszukane wyrażenia i zwroty,posiada zakres słownictwa i struktur leksykalno – gramatycznych umożliwiający sformułowanie wypowiedzi, jednak wymagają one rozszerzenia,

  PISANIE
  Uczeń:
  posiada zdolność pisania prostych tekstów bazujących na bieżących potrzebach,potrafi napisać bardzo prosty prywatny list lub e-mail,posiada zdolność pisania prostych tekstów bazujących na bieżących potrzebach, jednak występują w nich błędy gramatyczno – leksykalne oraz stylistyczne,potrafi napisać bardzo prosty prywatny list lub e-mail, sporadycznie występują w nich błędy pod względem gramatycznym i stylistycznym zdań,nie podsiada trudności w pisaniu obszernych tekstów nawiązujących do jego pasji i zainteresowań,podsiada zdolność pisania dłuższych tekstów takich jak rozprawka, referat lub opowiadanie, odpowiednio argumentuje przyjęte tezy,podsiada zdolność pisania dłuższych tekstów takich jak rozprawka, referat lub opowiadanie, jednak sporadycznie ne przekazuje wszystkich informacji lub argumentacja jest nieodpowiednio sformułowana,zna zróżnicowane formy wypowiedzi pisemnych (takie jak esej, list prywatny, formalny, recenzja, sprawozdanie, oferta) i potrafi dostosować styl wypowiedzi do potencjalnego odbiorcy tekstu, przekazując pełne informacje,zna zróżnicowane formy wypowiedzi pisemnych (takie jak esej, list prywatny, formalny, recenzja, sprawozdanie, oferta), jednak okazjonalnie nie potrafi dostosować stylu wypowiedzi do potencjalnego odbiorcy tekstu. Zdarzają się też błędy w przekazywaniu pełnych informacji wymaganych w poleceniu,

  SŁOWNICTWO
  Uczeń:
  całkowicie przyswoił wymagane słownictwo, z łatwością pracuje z nowo poznanymi słówkami,zazwyczaj szybko przyswaja nowe słownictwo oraz wymawia je bez większych trudności,w dobrym stopniu przyswaja wymagane słownictwo, w większości potrafi zrozumieć́ ogólny sens różnorodnych tekstów,rozumie większość poleceń nauczyciela,dysponuje ograniczonym zakresem słownictwa, czasami miewa problemy ze zrozumieniem ogólnego sensu różnorodnych tekstów i rozmów rozumienie wszystkich poleceń nauczyciela niekiedy sprawia trudność,zrozumienie ogólnego sensu różnych tekstów i rozmów często sprawia trudności, w stopniu dostatecznym rozumie polecenia nauczyciela,nie dotyczy,

  ZADANIA DOMOWE
  Uczeń:
  wzorowo wywiązuje się z wszystkich zadań domowych, zawsze jest przygotowany do zajęć,wywiązuje się z większości swoich obowiązków - odrabia większą część zadań domowych oraz pamięta materiał z poprzednich zajęć,czasami nie jest przygotowany do zajęć, okazjonalnie nie posiada wszystkich niezbędnych materiałów,miewa problemy z realizacja zadań domowych, nie zawsze pamięta materiał z poprzednich zajęć,zachęcam do poświęcenia większej ilości czasu na prace w domu, z pewnością przyniesie to zauważalne efekty,nie dotyczy,

  PRACA W GRUPIE
  Uczeń:
  aktywnie uczestniczy w komunikacji grupowej,aktywnie bierze udział w zajęciach i wykonywanych ćwiczeniach,z zaangażowaniem współpracuje z grupą, podczas zajęć pracuje chętnie i bierze udział w ćwiczeniach,z świetnymi rezultatami pracuje grupowo jak i indywidualnie,bywa zdystansowany podczas pracy w grupie,praca indywidualna przynosi lepsze efekty,lepsze efekty uzyskuje podczas pracy indywidualnej, nie zawsze odnajduje się podczas pracy w grupie,bez entuzjazmu bierze udział w pracy z grupą, jednak podczas pracy indywidualnej również nie uzyskuje oczekiwanych rezultatów,zdecydowanie wybiera pracę indywidualną; podczas pracy grupowej nie potrafi skupić się na realizacji poleceń lektora,pozytywny wpływ na efekty kształcenia przyniosłaby systematyczna praca w domu,nie dotyczy,

  Ile to kosztuje?

  Co obejmuje cena?

  Na cenę Ewaluatora składa się:

  UWAGA: opłata jest jednorazowa – Ewaluator zostanie z Tobą na wiele sezonów, a najważniejsze co zyskujesz to czas całego Twojego zespołu oraz satysfakcję z wystawiania ocen opisowych!

  Cena: 800 zł (brutto)

  Formularz kontaktowy

  FORMULARZ KONTAKTOWY

  • Oddzwonimy celem ustalenia szczegółów dotyczących wymagań Twoich lub Twojej organizacji.
  • Po zaakceptowaniu przez Ciebie propozycji treści zdań ocen, wdrożymy Ewaluator dla Twojej szkoły w 48 godzin.
  • Samo wypełnienie formularza do niczego Cię nie zobowiązuje.