Poniżej kod jaki utworzyliśmy 5.10.2018. Będzie stanowić podstawę programu, który rozwiniemy dzisiaj (12.10.2018).

//———————————————————————————————–

int brushSize;

void setup(){
size(640, 480);
brushSize = 20;
}

void draw(){
fill(255, 0, 0);
noStroke();
if (mousePressed == true){
ellipse(mouseX, mouseY, brushSize, brushSize);
}

if(keyPressed == true && key == ‘q’){
brushSize = brushSize + 1;
}

if(keyPressed == true && key == ‘w’ && brushSize > 1){
brushSize = brushSize – 1;
}

}

Dodaj komentarz