Tryb testowy można uruchomić z poziomu pliku konfiguracyjnego autoconfig.cfg za pomocą zmiennej sv_test, lub w czasie gry za pomocą konsoli. Uruchamiamy konsolę gry klawiszem „home”, a następnie wprowadzamy polecenie „/rcon /sv_test”. Od tej chwili możemy wywoływać w naszej grze wiele obiektów, niedostępnych w standardowje rozgrywce. Obiekty wywołujemy za pomocą odpowiednich komend wpisywanych w okienko czatu, które otwieramy klawiszem „t”. Poniżej lista najważniejszych komend:

1. !bomb
2. !mat_bombs
3. !mat_waterbombs
4. !arrows
5. !mat_bombarrows
6. !mat_firearrows
7. !mat_waterarrows
8. !mat_wood
9. !mat_stone
10. !mat_gold
11. !archershop
12. !knightshop
13. !buildershop
14. !siegeshop
15. !boatshop
16. !bomber
17. !airship
18. !henry
19. !bot
20. !tree
21. !bison
22. !shark
23. !nursery
24. !tunnel
25. !spawnwater
26. !team0/1/2/3/4
27. !warbase

Dodaj komentarz