xampp & wordpress

W starszej grupie stawialiśmy lokalny serwer PHP i MySQL za pomocą środowiska xampp, a to wszystko, aby zainstalować na naszych komputerach i wstępnie zapoznać się z systemem zarządzania treścią wordpress.

Scratch – labirynt część 2

Dzisiaj kończyliśmy naszą grę w labirynt. Tutaj znajduje się link to finalnego projektu, wyposażonego w tryb gry dla dwóch graczy, zestaw pułapek oraz możliwość oszukiwania za pomocą tajnych kodów.

Kaskadowe arkusze stylów (CSS)

W starszych grupach dzisiaj omawialiśmy oddzielanie warstwy treści stron www od ich wizualnego stylu. Poniżej link do instrukcji z przykładami: https://www.dropbox.com/s/gtq8xndhpwd9xy6/HTML-lekcja-2.pdf?dl=0  

Strona Internetowa

Od wczoraj rozpoczęliśmy pracę nad stworzeniem własnej strony internetowej. Nie korzystamy z gotowych edytorów do tworzenia strony, a tworzymy ją od podstaw korzystając z języka HTML!  Korzystamy z prostego edytora tekstu jakim jest notatnik oraz przeglądarki internetowej. Postępy w tworzeniu kody postaramy się udostępniać na bieżąco w kolejnych wpisach.   Zapraszamy do zapoznania się z kolejnymi wpisami 🙂

Sonic Pi

Zakończyliśmy pracę w programie Sonic Pi. Na zajęciach zapoznaliśmy się z podstawowymi funkcjami programu Sonic Pi: żywa pętla (live_loop) pętle (x.times do) sample (sample) dźwięki (play 70/ play :C) syntezatory (use_synth) zmienne (zmienna = 2) pauzy (sleep 1) obwiednie dźwięku (attack, sustaine…) prędkość oraz głośność dźwięku (rate: , amp:) balans (pan:) Na zajęciach tworzyliśmy własne utwory (z myślą o wykorzystywaniu ich np. do gier), w związku z Świętami Bożego Narodzenia

Czytaj więcej

Arkanoid kolejna wersja xD

Główny plik: PVector location, velocity, paddle; float d; Coin c1; int radius, score; void setup(){ size(600, 400); score = 0; c1 = new Coin(40, 40, 20); radius = 10; location = new PVector(0.5*width, 0.5*height); velocity = new PVector(2, 5); paddle = new PVector(100, 20); } void draw(){ background(0, 0, 0); noStroke(); fill(0, 180, 0); ellipse(location.x, location.y, radius, radius); rect(mouseX, height – paddle.y, paddle.x, paddle.y); location.add(velocity); c1.display(); if(location.y < 0){ velocity.y

Czytaj więcej

Tworzenie muzyki w SonicPi

W tym tygodniu rozpoczynamy zabawę z programem SonicPi, który umożliwia tworzenie muzyki za pomocą kodowania w języku Ruby. Program jest darmowy, a wszystkich zainteresowanych odsyłamy na stronę: https://sonic-pi.net/ z której można pobrać potrzebne oprogramowanie.

Arkanoid z odbijającą paletką xD

PVector location, velocity, paddle; void setup(){ size(600, 400); location = new PVector(0.5*width, 0.5*height); velocity = new PVector(2, 5); paddle = new PVector(100, 20); } void draw(){ background(0, 0, 0); noStroke(); fill(0, 180, 0); ellipse(location.x, location.y, 40, 40); rect(mouseX, height – paddle.y, paddle.x, paddle.y); location.add(velocity); if(location.y < 0){ velocity.y = – 1 * velocity.y; } if(location.x > width || location.x < 0){ velocity.x = – 1 * velocity.x; } if(location.x >

Czytaj więcej

Arkanoid – początek

Poniżej początek kodu do naszej gry typu Arkanoid: PVector location, velocity; void setup(){ size(600, 400); location = new PVector(300, 200); velocity = new PVector(random(10), random(10)); } void draw(){ background(0, 0, 0); ellipse(location.x, location.y, 30, 30); location.x = location.x + velocity.x; location.y = location.y + velocity.y; if(location.y > height || location.y < 0){ velocity.y = – velocity.y; } if(location.x > width || location.x < 0){ velocity.x = – velocity.x; } }