Poniżej zamieszczamy kod, który wykonaliśmy dzisiaj na zajęciach w szkole językowej PROGRESS w Nowym Tomyślu ze starszą grupą (soboty 10:40 – 11:40):

PVector l;

void setup(){
size(600, 400);
l = new PVector(width/2, height/2);

}

void draw(){
background(0, 0, 0);
fill(0, 255, 0);
rect(l.x, l.y, 20, 20);

if(keyPressed == true && keyCode == RIGHT){
l.x = l.x + 1;
}

if(keyPressed == true && keyCode == LEFT){
l.x = l.x - 1;
}

if(keyPressed == true && keyCode == UP){
l.y = l.y + 1;
}

if(keyPressed == true && keyCode == DOWN){
l.y = l.y - 1;
}


l.x = l.x % width;
l.y = l.y % height;

}

Dodaj komentarz