RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. GROMADZENIA, PRZECHOWYWANIA I PRZETWARZANIA INFORMACJI
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1) Administratorem i inspektorem ochrony przekazanych przez Państwa danych osobowych firmie „HOBBAJT, dr inż. Szymon Maćkowiak” jest,
Szymon Maćkowiak,
ul. Konopnickiej 10/10,
64-200 Wolsztyn,
telefon: +48 507 505 169,
e-mail: szymon.mackowiak@hobbajt.pl
2) Przekazane przez Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu zawierania umów uczestnictwa Państwa dzieci w zajęciach edukacyjnych, realizacji postanowień zawartej umowy oraz ewidencji uczestnictwa dzieci w zajęciach. Dane Państwa oraz Państwa dzieci nie są i nie będą udostępniane innym podmiotom gospodarczym ani osobom trzecim, nie będą poddawane przetwarzaniu automatycznemu ani procesom profilowania.
3) Powierzone dane osobowe są przechowywane w formie cyfrowej. Dane są usuwane domyślnie po upływie pięciu lat od daty ustania umowy.
4) Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
5) Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, aczkolwiek konieczny do zawarcia umowy uczestnictwa w zajęciach edukacyjnych.
6) Mają Państwo prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.