Instalacja Processingu w systemie Ubuntu (na przykładzie wersji 3.5.4):

mkdir Programy
cd Programy
wget https://download.processing.org/processing-3.5.4-linux64.tgz
tar -xvzf processing-3.5.4-linux64.tgz
cd processing-3.5.4
sh install.sh
echo ‘DONE’