Poniżej zamieszczam kod, który stanowi pierwszy etap naszej drogi do własnego projektu popularnej gry “Snake”.

int x, y, vx, vy;

void setup(){
frameRate(6);
size(600,400);
background(0, 0, 0);
x = 300;
y = 200; 
vx = 0;
vy = 0;
}

void draw(){
noStroke();
fill(0, random(255), 0);
rect(x, y, 20, 20);

if(keyPressed == true && keyCode == UP){
vy = -20;
vx = 0;
}

if(keyPressed == true && keyCode == DOWN){
vy = 20;
vx = 0;
}

if(keyPressed == true && keyCode == RIGHT){
vy = 0;
vx = 20;
}

if(keyPressed == true && keyCode == LEFT){
vy = 0;
vx = -20;
}

if(keyPressed == true && key == 'c'){
vx = 0;
vy = 0;
}
if(keyPressed == true && keyCode == 32){
setup();
}

x = x+vx;
y = y+vy;
}

Dodaj komentarz