Kod wykonany z sobotnią grupą w Wolsztynie xD

PVector head, speed, apple; int score; void setup(){ frameRate(12); size(600, 400); head = new PVector(300, 300); speed = new PVector(20, 20); apple = new PVector(random(width), random(height)); score = 0; } void draw(){ background(0, 0, 0); fill(0, 255, 0); rect(head.x, head.y, speed.x, speed.y); fill(255, 0, 0); rect(apple.x, apple.y, speed.x, speed.y); fill(255, 255, 255); textSize(40); text(score, width/2, 50); if(keyPressed == true && keyCode == RIGHT){ head.x = head.x + speed.x; } if(keyPressed

Czytaj więcej

Podstawy sterowania – instrukcje warukowe w Processingu

Poniżej zamieszczamy kod, który wykonaliśmy dzisiaj na zajęciach w szkole językowej PROGRESS w Nowym Tomyślu ze starszą grupą (soboty 10:40 – 11:40): PVector l; void setup(){ size(600, 400); l = new PVector(width/2, height/2); } void draw(){ background(0, 0, 0); fill(0, 255, 0); rect(l.x, l.y, 20, 20); if(keyPressed == true && keyCode == RIGHT){ l.x = l.x + 1; } if(keyPressed == true && keyCode == LEFT){ l.x = l.x –

Czytaj więcej

W dniach 1-3 listopada zajęć NIE MA!

Szanowni Państwo! Przypominamy, że w dniach 1-3 listopada zajęć z programowania nie ma. Brak tych zajęć jest uwzględniony w naszych umowach z państwem i w obliczonych miesięcznych ratach.  Życzymy wspaniałego czasu z rodziną, Zespół Cyberkademii

Snake – etap 2

Poniżej kolejny etap w naszej drodze do snake’a: int vx, vy; int len; int t; int timer; int dimx, dimy; int sx, sy; PVector apple = new PVector(); ArrayList<PVector> body = new ArrayList<PVector>(); void setup() { frameRate(50); size(600, 400); t = 100; timer = 0; sx = 20; sy = 20; dimx = int(width/sx); dimy = int(height/sy); background(0, 0, 0); len = 5; for (int i=0; i<len; i++) { body.add(new

Czytaj więcej

Paint w Scratch’u

Poniżej zamieszczam plik w którym znajdują się skrypty które stworzyliśmy na piątkowych zajęciach z najmłodszą grupą w Wolsztynie. Paint w Scratch

Pierwszy kontakt ze środowiskiem Scratch

Pierwszy kontakt ze środowiskiem Scratch

Dzień dobry! Na poprzednich zajęciach zapoznaliśmy się ze środowiskiem Scratch. W poprzednim wpisie umieściłam instrukcje pobierania tego programu. Uczyliśmy się jak zmieniać tło, jak wstawiać nowe duszki, zmieniać ich nazwy, rozmiar i kolory oraz stworzyliśmy pierwszą animację i krótką historię do niej. Animacja dotyczyła podwodnego świata, w którym pływają postacie- na zajęciach wyobraźnia uczestników pozwalała na stworzenie niesamowitych historii oraz na wstawianie początkowo niepasujących do podwodnego świata obiektów, ale opowiedziane

Czytaj więcej

Pobieranie Scratch

Pobieranie Scratch

Dzień dobry! W najmłodszych grupach zaczęliśmy pracę z programem Scratch. Jest to środowisko przyjazne dla dzieci. Ogólna zasada w tworzeniu programów to układanie bloczków w których zapisane są instrukcje dla poszczególnych postaci. W kolejnych wpisach umieszczać będziemy program, który napisaliśmy na zajęciach. Poniżej zamieszczam instrukcje jak pobrać to środowisko. Scratch

Snake – etap 1

Snake – etap 1

Poniżej zamieszczam kod, który stanowi pierwszy etap naszej drogi do własnego projektu popularnej gry “Snake”. int x, y, vx, vy; void setup(){ frameRate(6); size(600,400); background(0, 0, 0); x = 300; y = 200; vx = 0; vy = 0; } void draw(){ noStroke(); fill(0, random(255), 0); rect(x, y, 20, 20); if(keyPressed == true && keyCode == UP){ vy = -20; vx = 0; } if(keyPressed == true && keyCode ==

Czytaj więcej

Szkicownik – kolejna wersja

Szkicownik – kolejna wersja

Kolejna wersja naszego szkicownika w Processingu: GRUPA 17:10: //————————————————————————————— int brushSize, gumSize; color brushColor = color(0, 255, 0); color canvasColor = color(255, 255, 255); void setup(){ size(600, 600); background(canvasColor); brushSize = 10; gumSize = 50; } void draw(){ if(mousePressed == true && mouseButton == LEFT){ noStroke(); fill(brushColor); ellipse(mouseX, mouseY, brushSize, brushSize); } if(mousePressed == true && mouseButton == RIGHT){ noStroke(); fill(canvasColor); ellipse(mouseX, mouseY, gumSize, gumSize); } if(keyPressed == true &&

Czytaj więcej